ХХ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічн


15-17 квітня 2019 року у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського (м. Бар, Вінницька область) відбудеться ХХ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» з публікацією фахового збірника наукових праць «Проблеми освіти».

Для обговорення на конференції пропонуються такі питання:

  • Методологічні засади формування творчої особистості майбутнього фахівця у закладах вищої освіти.

  • Актуалізація і розвиток духовно-творчого потенціалу особистості у вищій школі.

  • Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців.

  • Напрями вдосконалення змісту і підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів на концептуальних засадах «Нової української школи».

  • Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті «Концепції розвитку педагогічної освіти».

  • Педагогічна спадщина академіка Д. В. Чернілевського та її роль у розвитку інноваційних процесів у вищій школі.

  • Взаємозв’язок професійної компетентності особистості сучасного фахівця та розвитку його творчого потенціалу.

  • Креативний фахівець: формування і розвиток у системі професійної освіти.

  • Проблеми полікультурної освіти у сучасному інформаційному суспільстві.

  • Формування соціальної відповідальності в процесі професійної підготовки студентів.


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Найцікавіше