top of page

Інновації освітнього процесу коледжу: технологія змішаного навчання

У сучасному світі, що змінюється під впливом глобалізаційних процесів, особливого значення набуває впровадження новітніх форм організації освітнього процесу. Стрімкий розвиток інформаційних технологій став передумовою розвитку сучасної системи дистанційної освіти, електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (m-learning) тощо.

Проблема організації змішаного навчання (blended learning), що передбачає поєднання самостійної та аудиторної роботи учасників освітнього процесу, сьогодні набула особливої актуальності в закладах вищої освіти. В умовах коронавірусної пандемії саме змішане навчання забезпечує доступність освітніх послуг: кожен студент має можливість навчатися за власною траєкторією в довільному режимі; використання матеріалів електронних навчальних курсів дозволяє йому оперативно отримувати необхідну інформацію, виконувати лабораторні і практичні роботи, повторювати й узагальнювати вивчений матеріал, консультуватися з викладачами в режимі онлайн чи за допомогою електронної пошти. Загалом змішане навчання сприяє розвиткові навичок соціальної комунікації, інформаційної культури особистості; стимулює до дії, одержання найкращого результату, просування до мети та активізації пізнавальної діяльності.

У Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» освітній процес організовано саме за технологією змішаного навчання. Викладачі і студенти ефективно використовують різноманітні платформи, сервіси та інструменти:

  • Google Classroom (веб-сервіс розроблений для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом);

  • YouTube (репозитарій освітніх відео та навчальних каналів);

  • Hangouts Meet (програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями та відеоконференцій від компанії Google);

  • Zoom (хмарна платформа для відео- та аудіоконференцій і вебінарів);

  • Google Forms (сервіс хмарних технологій для формування системи тест-контролю навчальної діяльності учнів);

  • Skype (програма для відео та голосового зв’язку) тощо.

Сутність та особливості змішаного навчання розкрито на основі джерела http://ito.vspu.net/intel/files/Web-proekti/dodatki/zmiwane.htm.

Федорчук Н.А., завідувач кафедри педагогіки,

психології та фахових методик;

Белецька Н.Г., завідувач кафедри мистецьких дисциплін

293 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page