top of page

Якісна практична підготовка – запорука професійності фахівця

У фаховій підготовці студентів педагогічних спеціальностей КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» важливе місце відведено співпраці з базовими закладами дошкільної освіти регіону.

28 жовтня на базі ЗДО № 2 «Сонечко» Барської міської ради відбулася чергова зустріч науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу з працівниками установи, що виступає стейкхолдером освітньої професійної програми «Дошкільна освіта» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта».

У зустрічі взяли участь:

 • Філіпова Людмила Степанівна, директор ЗДО № 2 «Сонечко»;

 • Прохніцька Наталя Дмитрівна, методист ЗДО № 2 «Сонечко»;

 • Федорчук Наталія Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик, кандидат педагогічних наук Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», член проєктної групи;

 • Марчук Світлана Віталіївна, завідувач практик Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», член проєктної групи;

 • Любарська Іларія Петрівна, голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», член проєктної групи;

 • Шпаковата Марина Михайлівна, методист педагогічної практики, член циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Учасники зібрання мали мету проаналізувати сучасні тенденції в підготовці майбутніх вихователів у коледжі.

Робоча зустріч пройшла в цікавому форматі і мала практичне спрямування. Студентки 41-Д групи Глушко Дар’я та Андрущак Анастасія провели показове інтегроване заняття з вихованцями старшої групи на тему «Казкова подорож».

Варто відзначити високий рівень готовності студентів до організації освітнього процесу завдяки належній підготовчій роботі і фаховим консультаціям методиста педагогічної практики «Спостереження та пробні заняття в закладі дошкільної освіти» Шпаковатої Марини Михайлівни, яка систематично працює над розширенням уявлень здобувачів освіти про сучасні методи і технології навчання, формуванням у них навичок проєктування та проведення навчальних занять; сприяє прояву їхньої педагогічної творчості та самостійності, вихованню активного ставлення до набуття професійних знань і вмінь, бажання досягти професійної досконалості.

Методист Прохніцька Наталя Дмитрівна відзначила, що студентки продемонстрували фахову готовність до вдосконалення вміння дітей рахувати в межах шести прямою та оберненою лічбою, знаходити сусідів числа; до закріплення вміння співвідносити кількість предметів із числом, що його позначає; до формування уявлень про пори року та їх послідовність, геометричні фігури, українські народні казки; до розвитку логічного мислення, уваги, пам’яті, дрібної моторики дошкільників та виховання в них самостійності і старанності.

Учасники зустрічі на основі аналізу програми практики «Спостереження та пробні заняття в закладі дошкільної освіти» і показового заняття, яке провели Глушко Дар’я та Андрущак Анастасія, зробили висновок про важливе значення педагогічної практики у фаховій підготовці здобувачів педагогічних спеціальностей і висловили ряд пропозицій щодо поліпшення якості роботи. Зокрема:

 • в умовах дистанційного навчання сприяти максимальному залученню студентів до проходження практики безпосередньо на базі ЗДО;

 • методистам педагогічної практики і педагогам ЗДО налагодити підготовку студентів до проведення навчальних занять в онлайн-режимі у формі змішаного, дистанційного навчання.

Загалом стейкхолдери висловили готовність забезпечувати студентам належні умови для проходження педагогічної практики, а представники колективу коледжу – до належної інноваційної науково-методичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Наталія Федорчук, завідувач кафедри педагогіки,

психології та фахових методик, кандидат педагогічних наук
303 перегляди

Commentaires


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page