top of page

Чергову сходинку подолано!

17-18 травня для студентів 41-Ш і 42-Ш груп спеціальності 013 «Початкова освіта» стали важливою віхою в їх становленні як майбутніх педагогів: саме в ці дні проходив захист курсових робіт, виконаних під керівництвом досвідчених наукових керівників. Оскільки це перші кроки студентів-четвертокурсників у науково-пошуковій діяльності, то зазначимо, що вони, безумовно, були дуже важкими і хвилюючими.

Захисту курсової роботи передували сім місяців дослідницьких напрацювань, витриманих у науковому стилі. Це були і бібліографічні розвідки, і теоретичний аналіз основних праць науковців з обраної теми, і емпіричні дослідження визначеної проблеми під час проходження переддипломної практики. Написання курсової роботи дало змогу студентам узагальнити здобуті в коледжі теоретичні знання та випробувати себе в ролі наукових пошукувачів.

Керівництво написанням курсових робіт здійснювали викладачі коледжу, які мають наукові звання і великий професійний досвід. Це кандидати педагогічних наук Мар’євич Н. К., Волохата К. М.; викладачі вищої категорії, викладачі-методисти Марчук С. В., Поберецька В. В., Харитонова І. В., Кузнєцова Л. В., Рожанська Л. Г., Потримай Н. С., Бондарчук С. Л., Романюк А. М., Хомчак В. М., Погребнюк Н. О. Тісна співпраця викладачів і студентів забезпечила високий рівень досліджень, що засвідчили відгуки членів комісії – Бурси А. І., Самборської О. Д., Федорчук Н. А., Кузнєцової Л. В.

Комісія відзначила як кращі курсові роботи студентів 41-Ш групи: Бомк В. (керівник Марчук С. В.), Бондарчук Р. (керівник Поберецька В. В.), Ільяшевої К. (керівник Мар’євич Н. К.), Хезіної Н. (керівник Потримай Н. С.), Романчук Л. (керівник Хомчак В. М.), Дмитрюк А. (керівник Кузнєцова Л. В.), Храполович С. (керівник Рожанська Л. Г.)

У 42-Ш групі було відзначено високу якість курсових робіт Герасімової Т. (керівник Рожанська Л. Г.), Мазуркевич Д. (керівник Марчук С. В.), Власик Д. (керівник Потримай Н. С.), Ніколаєвої Г. (керівник Волохата К. М.), Гусарської О. (керівник Мар’євич Н. К.).

Захист курсових робіт засвідчив, що навіть складнощі організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання не стали на заваді викладацькому складу КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» в якісній підготовці майбутніх фахівців – учителів початкових класів Нової української школи.

Рожанська Л. Г.,

куратор 42-ш групи


77 переглядів

Комментарии


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page