top of page

ТИ – ТВІЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЄКТ

У міру того, як розгортаються реалії нового часу, нам доводиться вчитися розпізнавати й використовувати нові моделі життя, необхідні для успішної соціалізації та психологічного комфорту особистості. Сучасній молодій людині стає замало суто професійних знань, оскільки час і суспільство вимагають від неї істотно нових форм поведінки та сформованості навичок, спрямованих на вміння швидко адаптуватися в нових умовах, визначати стратегію свого життя, будувати й реалізовувати свої плани. Тому важливим напрямом роботи практичного психолога коледжу зі здобувачами вищої освіти є вивчення психології успіху, що дає майбутнім фахівцям змогу покращити психологічні компетенції, які забезпечать більш адаптивну життєдіяльність.

Щоб окреслити правильний вектор «успішності», практичний психолог коледжу проводить низку тренінгових занять, об’єднаних спільною темою «Ти – твій головний проєкт». Мета заходу – дати учасникам інструменти для напрацювання навичок пошуку власного ресурсу; сприяти в усвідомленні того, що емоційний ресурсний стан людини є важливою складовою ефективної взаємодії; демонструвати і формувати вміння користуватися низкою алгоритмів вирішення ситуацій; розвивати в молоді навички саморегуляції.

Студенти академічних груп, які вже взяли участь у тренінгових заняттях (11-Ю, 11-Ж та 1-МБШ), набули вміння знаходити внутрішні ресурси та мобілізовувати і створювати силу для подолання труднощів, зняття тривожності; ознайомилися з алгоритмом прийняття рішення в складних життєвих ситуаціях. Шляхом виконання низки завдань молоді люди створили власну життєву модель та визначилися з пріоритетністю матеріальних і нематеріальних цінностей.

Важливе значення для пошуку внутрішніх ресурсів та розвитку самоцінності особистості мала вправа «Моя декларація самоцінності», під час виконання якої здобувачі освіти вчилися не лише приймати себе, свої недоліки й успіхи, але й формувати бачення подальшого особистісного розвитку.


Олена ГУЛЬКО, практичний психолог182 перегляди

Коментарі


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page