top of page

ПРАКТИКА – ПЕРШИЙ КРОК ДО ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА

Успіх чи неуспіх у роботі юриста, удачі чи невдачі, досягнення чи прорахунки багато в чому залежать від того, наскільки він уміє працювати з людьми, оперувати фактами і правильно застосовувати правову норму. Тому надзвичайно великого значення набуває підготовка юридичних кадрів із застосуванням нових освітніх технологій, набуття студентами не тільки глибоких теоретичних знань, а й практичних навиків, зокрема вміння кваліфіковано застосовувати право у вирішенні конкретних завдань, складних життєвих ситуацій, відстоюванні прав і законних інтересів громадян на всіх рівнях. Поряд із власне теоретичною підготовкою практика являє собою надзвичайно важливий засіб оволодіння юридичною спеціальністю.

Переддипломна практика здобувачів 2-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання, здобувачів 4-го курсу освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 081 «Право» тривала п’ять тижнів, протягом яких студенти під керівництвом досвідчених фахівців набували практичного досвіду роботи, ознайомлювалися з організаційною структурою судових і правоохоронних органів та виробляли навички дослідницької і практичної роботи, розв’язання прикладних завдань і ділового спілкування.

Тісна співпраця з керівниками практики сприяла оперативному реагуванню на проблемні питання в її організації, безпосередньому проведенні, звітуванні, що дозволило досягти мети і реалізації поставлених завдань.

Під час захисту переддипломної практики здобувачі проявили високий ступінь теоретичних знань і практичних навиків, продемонстрували виконані завдання, а саме спроєктовані зразки правових та процесульних документів, відео наданих консультацій. Особлива увага була приділена особливостям функціонування баз практики в умовах військового стану.

Майбутні фахівці права набули первинного професійного досвіду та залишились вдячними за отримані позитивні враження від процесу проходження практики.

Вікторія СЛУГОЦЬКА, старший викладач

кафедри соціально-економічних дисциплін102 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page