top of page

Перші кроки до світу науки

8 червня закінчився цикл захистів курсових проєктів для здобувачів вищої освіти спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» денної форми навчання. Захист проходив у форматі відеоконференції.

Курсова робота – один із видів індивідуальної роботи студентів, метою якої є вироблення навичок самостійної роботи з науковими джерелами та оволодіння методикою досліджень, набуття компетенції щодо визначення й аналізу наукової та практичної проблематики з певної галузі знань, узагальнення опрацьованого матеріалу, обґрунтовування своїх гіпотез та висновків, вміння розробляти й формулювати пропозиції щодо удосконалення процесів, досліджених в роботі.

У ході захисту курсових робіт з педагогіки, психології та фахових методик студенти 1-БДШ та 2-БДШ груп продемонстрували здатність систематизувати здобуті теоретичні знання, показали свою готовність вирішувати теоретичні й практичні завдання з обраної спеціальності, а також довели спроможність проведення експериментальних досліджень.

Члени комісії відзначили високу якість виконаних робіт, їх актуальність та змістовність, практичне спрямування, уміння студентами формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати та презентувати себе як майбутніх науковців.

Побачити реальний результат своєї роботи та почути схвальні відгуки – кращої мотивації для студентів не знайдеш.

Вітаємо майбутніх фахівців з успішним захистом курсових робіт. Бажаємо наполегливості та наснаги в процесі професійного становлення.

Поберецька В.В., доктор філософії,

голова циклової комісії керівників

науково-дослідницьких робіт студентів і ліцеїстів
35 переглядів

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page