top of page

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА – ШЛЯХ ДО ЗНАНЬ ТА ПРОФЕСІЇ

Три шляхи ведуть до знань:

шлях міркувань- цей шлях найблагородніший;

шлях наслідувань – це найлегший шлях;

і шлях досвіду – цей шлях найтяжчий.

Конфуцій


Педагогічна практика в базових закладах дошкільної та початкової освіти є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів і важливим етапом їхнього професійного зростання. Практика забезпечує безпосереднє поєднання і реалізацію теоретичних знань студентів, набутих на заняттях, з їх професійною діяльністю в якості педагогів.

Здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» і 013 «Початкова освіта» заочної форми навчання успішно реалізували поставлені перед ними завдання переддипломної практики: вони працювали на посаді вихователя в першу і другу половину дня, виконували обов’язки вчителів початкових класів, самостійно визначали конкретний зміст роботи і засоби педагогічного впливу.

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» проводили заняття з різних розділів програми та забезпечували режимні процеси, визначені освітньою програмою, за якою працює заклад дошкільної освіти; організовували ігрову, трудову, самостійну, художню діяльність вихованців; активно упроваджували сучасні педагогічні технології та їхні елементи. Ефективність роботи залежала від рівня інтелектуальної та інноваційної спрямованості здобувачів освіти.

Студенти спеціальності «Початкова освіта» працювали на посаді вчителя-класовода початкових класів. Перед практикантами стояло широке коло завдань: оволодіння навичками педагогічної діяльності вчителя, класного керівника в умовах закладу загальної середньої освіти та аналізу методичного забезпечення освітнього процесу; вивчення системи планування й обліку освітньої діяльності учителів і класних керівників; різностороннє психолого-педагогічне вивчення учнів; ознайомлення з роботою методичних об'єднань учителів і педагогічної ради школи. Під час практики майбутні фахівці повною мірою усвідомили свою роль як педагога початкової освіти; систему цінностей, мету і завдання професійної діяльності вчителя; належно оволоділи професійними функціями вчителя початкової школи.

Аналіз ходу і результатів переддипломної педагогічної практики підтверджує відому аксіому фахової підготовки: «Метод викладання можна вивчити з книжок чи зі слів викладача, але набути навички у використанні цього методу можна тільки тривалою і довгочасною практикою».

Світлана МАРЧУК, Надія СКОРБАТЮК –

керівники переддипломної педагогічної практики


95 переглядів

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square