top of page

Наукові розвідки майбутніх фахівців


Зміст освіти поступово стає орієнтованим на розвиток творчих здібностей студентів, рівень яких визначатиме професіоналізм працівника. Особистість людини формується в процесі її діяльності. Основним видом діяльності студентів є навчання. Навчання у закладі вищої освіти має свої особливості, основою яких є оволодіння методикою наукового пізнання, ознайомлення з передовим науковим досвідом, формування дослідницьких вмінь.

14 квітня в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського» відбувся захист курсових робіт з педагогіки, психології та фахових методик студентами 2-БД(з) та 2-БШ(з) груп. Майбутні фахівці продемонстрували здатність систематизувати здобуті теоретичні знання, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення думки, показали свою готовність вирішувати теоретичні й практичні завдання з обраної спеціальності, а також довели спроможність проведення експериментальних досліджень. Виступи молодих дослідників супроводжувалися змістовними презентаціями.

Апробації результатів дослідження було проведено на конференціях: Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав, 2022), ІV міжнародній студентській науковій конференції «Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук» (м. Тернопіль, 17.02.2023), ІІІ Міжнародній студентській конференції «Модернізація та сучасні українські і світові дослідження» (м. Херсон, 03.03.2023) та ін.

Члени комісії відзначили високу якість виконаних робіт, їх актуальність та змістовність, практичне спрямування, уміння студентами формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати та презентувати себе як майбутніх науковців.

Науково-дослідна діяльність майбутніх фахівців сприяє здійсненню співпраці викладача й студента в науковому обґрунтуванні окремих ідей і рішень, що мають суттєве значення для розвитку наукового мислення студентів, формування їх професійної компетентності.

Хочемо відзначити високий професіоналізм та компетентність наукових керівників, їх вміння організувати дослідницьку діяльність, спрямувати роботу студентів в наукове русло.

Можна стверджувати, що науково-дослідницька діяльність студентів забезпечує формування інтелектуальної активності, яка є складовою професійної компетентності майбутнього фахівця. Науково-дослідна робота студентів сприяє підготовці творчої особистості вихователя та вчителя ХХІ століття.


Вікторія ПОБЕРЕЦЬКА, доктор філософії, викладач філологічних дисциплін21 перегляд

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page