top of page

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Захист курсових робіт – це важливий складник освітнього процесу та значущий етап у студентському академічному розвитку, де здобувачі вищої освіти мають можливість продемонструвати свої знання, навички та свій науково-творчий потенціал.

28 травня в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського» завершився цикл захистів курсових робіт студентами спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 013 Початкова освіта денної та заочної форм навчання кафедри педагогіки, психології та фахових методик.

Упродовж захисту здобувачі освіти презентували результати авторських наукових досліджень актуальних проблем дошкільної та початкової освіти. Майбутні фахівці продемонстрували грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення думки, показали свою готовність вирішувати теоретичні й практичні завдання з обраної спеціальності, а також довели спроможність проведення експериментальних досліджень, що є необхідною умовою подальшого професійного становлення. У своїх роботах студенти показали вміння працювати з нормативними документами та першоджерелами, підбирати та аналізувати цифрові дані, будувати діаграми та інше.


Виступи молодих дослідників супроводжувалися змістовними презентаціями. Студенти вміло аргументували свої розмисли та надавали переконливі докази, що засвідчує успішне засвоєння навичок та прагнення до професійного зростання. Усі роботи об’єктивно і позитивно оцінені та мають необхідний для такого виду робіт відсоток унікальності.

Апробації результатів дослідження було проведено на конференціях: V Міжнародна студентська наукова конференція «Модернізація та сучасні українські і світові наукові дослідження», м. Полтава, 23 лютого 2024 р.; ІІ Міжнародної наукової конференції «Теорія модернізації в контексті сучасної світової науки», м. Ужгород, 01 березня 2024 р.; Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна лінгводидактика в новій українській школі: проблеми, пошуки, здобутки», Вінниця, 23 квітня 2024 року; Міжвузівська студентська наукова конференція «Формування ціннісних орієнтацій особистості в контексті культурно-історичних традицій вітчизняної освіти», м. Бар, 22-23 травня 2024 року та ін.

Варто відзначити високий професіоналізм та компетентність наукових керівників, їх уміння організувати дослідницьку діяльність, спрямувати роботу студентів в наукове русло. Вони надали здобувачам вищої освіти неоціненну допомогу на кожному етапі процесу написання курсової роботи і не лише цінними порадами щодо організації дослідження, але й допомогли сформулювати ідеї зрозуміло, логічно та науково виважено.

Можна стверджувати, що науково-дослідницька діяльність студентів забезпечує формування інтелектуальної активності, яка є складовою професійної компетентності майбутнього фахівця. Науково-дослідна робота студентів сприяє підготовці творчої особистості вихователя та вчителя ХХІ століття.

Щиро вітаємо студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 013 Початкова освіта з успішним захистом курсових робіт і бажаємо нових наукових здобутків!

Вікторія Поберецька, доктор філософії,

доцент кафедри педагогіки, психології

та фахових методик


22 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page