top of page

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

25 квітня на базі Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція «Інноваційні стратегії розвитку вищої освіти в умовах реалізації концепції навчання впродовж життя». Конференція проходила в змішаному (очно-дистанційному) форматі і стала свідченням того, що навіть в умовах воєнного стану продовжується потужна робота, яка сприяє консолідації української нації задля перемоги над агресором.У зв’язку з викликами війни освітня галузь стикається зі складним завданнями. Тож у полі зору учасників конференції були важливі питання, зокрема основні тенденції і проблеми розвитку системи вищої освіти в Україні; світові тренди розвитку вищої освіти; упровадження освітніх інновацій у системі неперервної освіти; концептуальні підходи до професійної педагогічної освіти; інноваційні підходи до аналізу професійної компетентності сучасного фахівця; особливості організації освітнього процесу в закладах вищої і фахової передвищої освіти в період збройної агресії рф проти України.

Надзвичайно широкою виявилася географічна палітра наукового зібрання, адже учасниками заходу стали понад 200 педагогічних, науково-педагогічних працівників і студентів закладів вищої освіти з різних областей України, а також із Польщі, яка вкотре довела, що відносини між нашими країнами з кожним роком міцнішають не лише в економічній і політичній сфері, але й у сфері розвитку вищої освіти.

Пленарне засідання розпочалося з урочистого виконання Гімну України та музичного вітання від студентського і викладацького колективів коледжу: «Марш Української Армії» прозвучав у виконанні народного ансамблю козацької пісні.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися: Петро Савчук, директор КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії МСКП «Полісся»; Анджей Борусєвіч, проректор Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі, професор, доктор хабілітований; Борис Кремінський, доктор педагогічних наук, професор, начальник відділу роботи з обдарованою молоддю Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; Галина Бучківська, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, заслужений діяч мистецтв України, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, спілки Дизайнерів України, Всеукраїнської академії автентики; Віталія Абрамович, консультантка Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барської міської ради.


У роботі конференції взяли участь діячі науки різних вищих навчальних установ України і зарубіжних країн. Надійшли наукові статті і тези від учених провідних закладів вищої освіти України. 

Учасники конференції заслухали виступи:

 • Дубасенюк Олександри Антонівни, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка, почесного академіка НАПН України, президента, дійсного члена АМСКП «Полісся» (м. Житомир). Тема доповіді «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ, РИЗИКИ ТА ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЇЇ СТІЙКОСТІ»;

 • Шарлович Зої, ад’юнкта, спеціаліста відділу профорієнтації та міжнародної співпраці Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі (Республіка Польща). Тема доповіді: «АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ»;

 • Барановської Лілії Володимирівни, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, дійсного члена АМСКП «Полісся», (м. Київ). Тема доповіді «ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»;

 • Браніцької Тетяни Ромуальдівни, доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри педагогічних наук, початкової та корекційної освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», практикуючого психолога, члена Української асоціації сімейних психологів, тренера з посередництва, медіації (м. Вінниця). Тема доповіді: «РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕТННОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ»;

 • Агейкіної-Старченко Тетяни Володимирівни, кандидата педагогічних наук, декана факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (м. Вінниця). Тема доповіді «АНАЛІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН»;

 • Коляструк Ольги Анатоліївни, доктора історичних наук, професора, завідувачки кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця). Тема доповіді «ІСТОРИК В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ІСТОРІЇ: ВЗАЄМОДІЯ АКАДЕМІЧНОЇ, ДИДАКТИЧНОЇ ТА АФІРМАТИВНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ»;

 • Кочубей Тетяни Дмитрівни, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, дійсного члена АМСКП «Полісся» (м. Умань). Тема доповіді «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ»;

 • Козлакової Галини Олексіївни, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Київ). Тема доповіді «УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ: ПІДСТАВИ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ, СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ»;

 • Озерян Ольги Леонідівни, тренерки міжнародної кваліфікації академії інноваційного розвитку освіти Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, члена-кореспондента Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Київ). Тема доповіді «НАПИСАННЯ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ З МЕТОЮ УКРАЇНІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ»;

 • Струкевича Олексія Карповича, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри філології та гуманітарних наук КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (м. Вінниця). Тема доповіді «ІСТОРИЧНА ТЕМАТИКА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ З МОСКОВСЬКИМ АГРЕСОРОМ».
Відеоверсія конференції за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=_DvfZI9u8es


Обмінявшись досвідом з питань застосування інноваційних стратегій в освітній і науковій діяльності закладів вищої освіти, учасники міжнародної науково-теоретичної конференції зазначили, що нинішнє зібрання дало можливість збагнути, наскільки важливими сьогодні є взаємопідтримка, розширення співпраці, визначення шляхів взаємодії учасників освітнього процесу; а також висловили щиру вдячність за високий рівень організації та проведення конференції директорові КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» П. Н. Савчуку і потужному науково-педагогічному колективу закладу освіти.

Оксана МЕЛЬНИК,

викладач філологічних дисциплін

232 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page