top of page

МАЙБУТНІ ВИХОВАТЕЛІ ОПАНОВУЮТЬ МЕТОДОЛОГІЮ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Уміння збирати і аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини є важливим програмовим результатом навчання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Одним із засобів досягнення цього результату вважаємо навчально-дослідну практику – обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Метою практики є набуття здобувачами вищої освіти досвіду самостійної навчально-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у психолого-педагогічній сфері, підбір фактичного матеріалу для написання курсової (дипломної) роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, формування загального уявлення про методологію наукової творчості, досвіду організації своєї творчої діяльності.

Місяць напруженої дослідницької роботи студентів 1-БД(з) та 1-БД груп спеціальності 012 «Дошкільна освіта» завершився успішним складанням заліку 24 та 27 лютого.

Атестація за підсумками практики проводилася під час заліку в дистанційному форматі на підставі звіту, оформленого відповідно до установлених програмою вимог, а також документації практики і висновку її керівника.

За результатами практики, студенти продемонстрували високий рівень набутих умінь проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій; формулювати та реалізувати в практичній площині мету дослідження; визначати доцільні методи дослідження; модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження; проводити наукові дослідження і обробляти отримані результати, аналізувати та осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів.

Підсумком практики стали наукові результати (тези доповідей, статті), опубліковані в електронних та друкованих фахових виданнях і апробовані на наукових конференціях, зокрема: ІІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Цифровізація науки та сучасні тенденції її розвитку» (11.11.2022, м.Умань), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (23.12.2022, м.Переяслав), ІІІ Міжнародній науковій конференції «Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень» (23.01.2023, м.Хмельницький), IV Міжнародній студентській науковій конференції «Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук» (17.02.2023, м.Тернопіль) та ін.

Таким чином, інтеграція загальної та професійно-практичної освітньої підготовки майбутніх вихователів на основі дослідницької діяльності не лише сприяє значному підвищенню мотивації до набуття знань і формування відповідних компетенцій, але й є стимулом оновлення змісту освіти в цілому.

Бажаємо бакалаврам кафедри педагогіки, психології та фахових методик творчої наснаги і подальших успіхів у науково-пошуковій діяльності!

Юлія САВРІЙ,

методист навчально-дослідної практики
30 переглядів

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах