top of page

Ефективне дистанційне навчання можливе!

Для забезпечення здобувачам освіти індивідуалізованого процесу набуття знань, умінь, навичок викладачі та керівники творчих об’єднань коледжу чітко організували освітню діяльність, використавши засоби вебсервісів Google Classroom та Google Мееt у синхронному режимі, тобто через взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої вони одночасно перебувають у вебсередовищі (чат, аудіо- та відеоконференції, соціальні мережі тощо).

Педагоги створили відповідні дистанційні курси – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм). Їхню доступність забезпечує Інтернет за допомогою веббраузера та/або інших програмних засобів. Укомплектовано і вебресурси навчальних дисциплін, необхідні для забезпечення дистанційного навчання, які містять:

 • методичні рекомендації, алгоритми виконання завдань, критерії оцінювання, перелік форм контролю тощо;

 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, календарно-тематичні плани, розклади занять);

 • відео- та аудіозаписи лекцій і семінарів;

 • мультимедійні лекційні матеріали;

 • термінологічні словники;

 • практичні завдання і віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

 • віртуальні тренажери з методичними рекомендаціями щодо їх використання;

 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, форми тестування з автоматизованою перевіркою результатів і з перевіркою, яку забезпечує викладач;

 • електронні бібліотеки і посилання на них;

 • бібліографічні матеріали тощо.

Викладачі постійно підвищують свій фаховий рівень, беручи участь у науково-практичних конференціях, вебінарах, тренінгах.

Навчальний процес у дистанційному режимі організовано в різних формах (самостійна робота, навчальні заняття (лекція, семінар, урок, практичні та лабораторні заняття, консультації тощо), практична підготовка, контрольні заходи (проміжний та підсумковий контроль).

Завідувач практики і методисти організували практичну підготовку студентів згідно з наскрізними програмами практик і відповідно до чіткого графіку роботи.

Куратори академічних груп налагодили співпрацю з батьківським колективом, що сприяє оптимізації та підвищенню ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

У полі зору адміністрації та кураторів постійно перебувають студенти з особливих соціальних категорій (сироти; особи, позбавлені батьківського піклування; особи з інвалідністю, особи з малозабезпечених сімей), враховуються їхні матеріальні умови та індивідуально-психологічні особливості.

У ході організації дистанційного навчання забезпечується дотримання відповідних санітарно-епідеміологічних вимог з метою збереження фізичного та психічного здоров’я суб’єктів освітнього процесу.

Безумовно, надання освітніх послуг дистанційно – це сучасна альтернатива класичному формату організації освітнього процесу, яка має свої суттєві переваги і недоліки та потребує ґрунтовного вивчення й широкої апробації на науково-педагогічному і методичному рівнях. Педагогічний і студентський колективи Коледжу впевнено йдуть цим шляхом і доводять, що ефективне дистанційне навчання можливе!

Федорчук Н.А.,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик

223 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page