top of page

Вісті з педагогічної практики


Невід’ємною складовою фахової підготовки педагога-логопеда є його практична підготовка на базі опорних закладів дошкільної освіти. Успіх перших кроків на шляху до професії забезпечує творча співпраця здобувачів освіти, викладачів коледжу та педагогів-практиків.


27 жовтня на базі ЗДО №8 «Дружба» міста Бара студенти 41-Д групи під керівництвом методиста практики О.М. Якубчик провели цикл корекційно-педагогічних занять із дітьми-логопатами:

  • корекційно-педагогічне заняття, яке відображає різні етапи роботи (підготовчий, постановка звука, автоматизація, диференціація) з формування навичок правильної звуковимови звука [З] у дітей. Подорож звуком [З] (Магльона Євгенія);

  • корекційно-педагогічне заняття, яке відображає різні етапи роботи (підготовчий, постановка звука, автоматизація, диференціація) з формування навичок правильної звуковимови звука [Ш] у дітей. Подорож звуком [Ш] ( Мельник Єлизавета);

  • корекційно-педагогічне заняття, яке відображає різні етапи роботи (підготовчий, постановка звука, автоматизація, диференціація) з формування навичок правильної звуковимови звука [Р] у дітей (Бевз Світлана);

  • корекційно-педагогічне заняття, яке відображає різні етапи роботи (підготовчий, постановка звука, автоматизація, диференціація) з формування навичок правильної звуковимови звука [Ж] у дітей (Бемещук Оксана).

Попередньо студентам була надана консультація методиста і логопеда закладу, які допомогли у виборі методів корекційної роботи, прийомів подолання порушень мовленнєвої діяльності дітей; охарактеризували індивідуальні психологічні та мовленнєві особливості малюків, із котрими проводилися корекційні заняття. Така співпраця досвідчених і майбутніх фахівців сприяє забезпеченню науково-теоретичної та методологічно-практичної підготовки студентів до логопедичної діяльності.

Після проведених занять студенти мали можливість проаналізували специфіку індивідуальної і групової корекційної роботи на основі диференційованого та індивідуального підходу, висловити свої враження і пропозиції.

За роботою майбутніх логопедів спостерігали: завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик Н.А. Федорчук, завідувач практик С.В.Марчук, голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик І.П. Любарська, куратор 41-Д групи М.М.Шпаковата та директор закладу дошкільної освіти №8 «Дружба» міста Бара Н.Г.Панасюк. Досвідчені фахівці обговорили сучасні пріоритети логопедичної роботи, проаналізували чинні освітні програми зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на предмет актуальності внесених до навчального плану коледжу дисциплін (зокрема із додаткової спеціалізації «Вихователь логопедичних груп») та їх оновлення відповідно до потреб сьогодення.

Загалом усі присутні на занятті відзначили, що студенти дотримуються принципів толерантності, діалогу і співробітництва, володіють культурою педагогічного спілкування, здатні реалізувати заплановану мету корекційного логопедичного заняття.


Наталія ФЕДОРЧУК, завідувач кафедри педагогіки,

психології та фахових методик, к.п.н.178 переглядів

Comments


Архів