top of page

Від бакалавра – до магістра: перспективи ступеневої освіти

Незабаром перед кожним студентом-бакалавром КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» постане проблема вибору напрямку подальшого фахового самовдосконалення та пошуку закладу для здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Пропозицій і можливостей чимало!

У десятці кращих педагогічних вишів, що увійшли до консолідованого рейтингу ЗВО України у 2020 році, – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Вартими уваги бакалаврів є освітні пропозиції університету щодо навчання магістрів, яке полягає в підготовці елітних фахівців для інноваційної діяльності, котрим притаманні вищий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання і діяльності, використання методів системного підходу до вибору оптимальних рішень, вирішення нестандартних, інноваційних завдань.

16 грудня 2020 року відбулася зустріч студентів-бакалаврів спеціальностей «012 Дошкільна освіта», «013 Початкова освіта» з представниками кафедри психології та соціальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (https://vspu.edu.ua/faculty/pochat/psy/abit.php).

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук А.М.Килівник та асистент кафедри, аспірант В.Г.Подорожний обґрунтували значення психологічної науки в професійній діяльності вчителя початкових класів, розкрили перспективи вступу студентів-бакалаврів на спеціальності «053 Психологія» та «231 Соціальна робота», провели тренінг особистісного самопізнання.

Студенти переконалися в тому, що мають можливість отримати ґрунтовні теоретичні знання з психології та соціальної роботи й оволодіти практичними вміннями і навичками, що забезпечить їм належний рівень підготовки, конкурентоспроможність на ринку праці.

Виваженого рішення і правильного вам вибору, випускники!


Завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик,

кандидат педагогічних наук Н.А. Федорчук

153 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page