top of page

Відбулося засідання циклової комісії кураторів груп, класних керівників та вихователів ліцею

26 жовтня в онлайн-режимі відбулося засідання циклової комісії кураторів груп, класних керівників та вихователів ліцею з таким порядком денним: 1) педагогічні ситуації в процесі взаємодії в системі «вчитель-учні-батьки; 2) адаптація студентів І курсу та ліцеїстів до нових умов освітньої діяльності.

Із першого питання доповідала Хілінська Л.В., директор Обласного наукового ліцею-інтернату. У своєму виступі Людмила Валентинівна наголосила на необхідності впроваджувати принципово нові підходи в спілкуванні, взаємодії та співпраці між учителем, учнями і батьками; удосконалювати форми і методи роботи з родиною; розширювати напрямки інформування батьків про діяльність закладу освіти й особливості організації освітньо-виховного процесу в умовах дистанційного навчання; цілеспрямовано здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу на сайтах коледжу і ліцею.

Із другого питання порядку денного слово тримали куратори студентських груп Рожанська Л.Г., Каплична Л.О., Потримай Н.С. та вихователь ліцею Григорчук Н.Г.

Рожанська Л.Г., куратор 42-Ш групи, поділилася досвідом організації та проведення тематичних бесід, годин спілкування, тренінгів, екскурсій, що сприяють ефективній адаптації студентів-першокурсників до нового освітнього середовища; внесла пропозицію спільно з практичним психологом коледжу розробити комплексну програму адаптації здобувачів освіти до освітньо-виховного процесу в дистанційних умовах.

Григорчук Н.Г., вихователь ліцею, акцентувала увагу на доцільності створення неформальних дискусійних зон в онлайн-просторі з активним застосуванням засобів синхронної комунікації, що сприятиме покращенню рівня міжособистісного спілкування здобувачів освіти та забезпечить можливість здійснювати систематичний психолого-педагогічний супровід учнівсько-студентської молоді з низьким соціометричним статусом і зниженим рівнем навчальної мотивації шляхом проведення індивідуальних бесід та психологічної діагностики.

Каплична Л.О., куратор 11-Д групи, говорила про важливість тісної співпраці практичного психолога і куратора групи з метою покращення процесу адаптації студентів-першокурсників до нових освітніх умов; внесла ряд пропозицій щодо оновлення форм і змісту виховної роботи зі здобувачами освіти, які проживають у гуртожитках.

Потримай Н.С., куратор 11-ЮЖ групи, ознайомила колег із результатами анкетування студентів-першокурсників, розкрила власне бачення шляхів подальшого згуртування студентського колективу і проаналізувала методи швидкої адаптації в умовах дистанційного навчання.

Підсумовуючи виступи доповідачів, директор коледжу Савчук П.Н. зосередив увагу кураторів груп, класних керівників і вихователів на важливості урізноманітнення форм дистанційної роботи, спрямованої на самовиявлення і самоствердження здобувачів освіти; вказав на необхідність забезпечення постійного зв’язку з родинами студентів та учнів у непростих умовах змішаного навчання.

Білоус Л. В., голова циклової комісії

кураторів груп, класних керівників та вихователів ліцею

79 переглядів

Kommentare


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page