top of page

ВІДБУЛАСЯ ПЕДАГОГІЧНА РАДА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

23 жовтня відбулася педагогічна рада Фахового коледжу, на якій було заслухано ряд питань, винесених на порядок денний.

Із першого питання – вибори секретаря педагогічної ради на 2023/2024 навчальний рік – виступив директор Фахового коледжу Юрій Леонідович Маліновський, який вніс пропозицію обрати секретарем Оксану Миколаївну Мельник. Педагогічний колектив одностайно підтримав кандидатуру О.М. Мельник.

Зі шляхами підвищення рівня якості освіти у Фаховому коледжі присутніх ознайомив Ю.Л. Маліновський. Продемонструвавши членам педагогічної ради результати попереднього анонімного опитування студентів з питань якості освіти у Фаховому коледжі, Юрій Леонідович накреслив ряд завдань на близьку перспективу: продовжувати роботу над розгортанням у коледжі інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій, що сприятиме більш активному залученню студентів до освітнього процесу, підвищення якості освіти та впевненого наближення до стандартів європейської світи; забезпечувати якісну підготовку здобувачів освіти до участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, НМТ/ЗНО; удосконалювати систему моніторингу якості знань і практичних умінь студентів шляхом використання вхідного, поточного, семестрового, директорського контролю з практичним застосуванням його результатів у подальшій навчальній роботі.

Про результати директорських контрольних робіт в академічних групах першого курсу з предметів «Українська мова», «Історія України», «Математика» звітували голови циклових комісій Лариса Михайлівна Слободянюк, Наталія Олексіївна Погребнюк та викладачка суспільних дисциплін Ірина Вікторівна Харитонова. Зробивши ґрунтовний аналіз результатів директорських контрольних робіт, доповідачі внесли ряд пропозицій щодо покращення результатів навчальних досягнень здобувачів освіти перших курсів. Зокрема: залучати студентів до активної діяльності під час формування нових знань через застосування інтерактивних технологій і дослідницько-пошукових завдань; виробляти в здобувачів освіти навички самостійної роботи, самоконтролю та самооцінювання, раціонального розподілу відведеного часу; здійснювати систематичний поточний контроль за підготовкою здобувачів освіти до навчальних занять з метою забезпечення належного рівня, повноти, глибини і системності фактичних знань; проводити для першокурсників групові та індивідуальні консультації; удосконалювати форми, методи, прийоми підготовки їх до тестування; ознайомлювати першокурсників із вимогами сучасної програми підготовки до НМТ; навчати алгоритму виконання тестових завдань різної форми, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки і визначати шляхи їх усунення; заохочувати здобувачів освіти до проходження онлайн-тестування.

З особливостями викладання природничих дисциплін в умовах військової агресії членів педагогічної ради ознайомили голова циклової комісії природничих дисциплін Марія Михайлівна Нечитайло та викладачка хімії і біології Катерина Миколаївна Волохата.

Нечитайло М. М. сконцентрувала увагу присутніх на реалізації завдань, що сприятимуть підвищенню якості засвоєння знань шляхом застосування різних видів інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання, спрямованих на позитивну мотивацію здобувачів освіти до вивчення предметів природничого циклу.

Волохата К. М. продемонстувала застосування онлайн-інструментів для активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти, розвитку їх мислення, формування ключових компетентностей, активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві та рекомендувала використовувати інтерактивні навчальні симуляції для природничих наук PhET, щоб візуалізувати хімічні процеси під час пояснення навчального матеріалу.

Особливості виховного впливу на здобувачів освіти в адаптаційний період висвітлила кураторка 11-Д групи Надія Олексіївна Балкалець. Надія Олексіївна детально проаналізувала проблеми адаптації студентів-першокурсників, визначила основні завдання виховної роботи на адаптаційний період та рекомендувала форми роботи, що сприятимуть поліпшенню виховного впливу на здобувачів освіти. Доповідь Бакалець Н.О. доповнила кураторка 21-ЮЖ групи Ніна Олександрівна Ляхнович, яка, зокрема, наголосила на важливості патріотичного виховання студентської молоді, зосередила увагу на основних сферах формування компонентів толерантності, проаналізувала дієві методи саморегуляції здобувачів освіти, стійкої мотивації до навчання.

Заслухавши та обговоривши доповіді, члени педагогічної ради ухвалили відповідний проєкт рішення.

Оксана МЕЛЬНИК,

секретар педагогічної ради47 переглядів

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page