top of page

ВИВЧАЄМО. ДОСЛІДЖУЄМО. АНАЛІЗУЄМО

Сучасна вітчизняна наука переживає ґрунтовне оновлення, реформацію і стрімке зростання показників досліджень, зокрема в галузі педагогіки та психології.

Зусилля науковців нині спрямовані на вирішення проблем дошкільної та загальної середньої (початкової) школи, оновлення науково-методичного забезпечення освітнього процесу і підвищення його ефективності.

Цьому, зокрема, сприяють ґрунтовні психолого-педагогічні дослідження.

Свій скромний внесок в аналіз сучасних освітніх тенденцій зробили студенти спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» заочної форми навчання.

Здобувачі освіти звітували про проведену науково-дослідну роботу, захищаючи 11 та 16 травня курсові роботи.

Студенти досліджували:

 • особливості емоційної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі;

 • особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку;

 • вплив мікроклімату сім’ї на розвиток особистості дошкільника;

 • педагогічні умови трудового виховання дітей у сім’ї і закладі дошкільної освіти;

 • методику формування в дітей старшого дошкільного віку уявлень про професії;

 • сутність агресивної поведінки дошкільників, як форми взаємодії з однолітками;

 • особливості використання художньої літератури у співтворчості дітей дошкільного віку, батьків і педагогів;

 • психолого-педагогічні умови розвитку креативності в молодшому шкільному віці;

 • особливості соціалізації молодших школярів;

 • психологічні особливості адаптації та дезаптації першокласників;

 • теорію виховання в педагогічній і літературній спадщині А.С. Макаренка;

 • історію становлення педагогічної системи М. Монтессорі;

 • особливості запровадження інклюзивного навчання в Україні;

 • психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку;

 • психологічні особливості розвитку вольових якостей у молодшому шкільному віці;

 • особливості копінг-стратегій дітей молодшого шкільного віку тощо.

Основні зусилля дослідників-початківців були зосереджені на аналізі класичної та новітньої фахової джерельної бази; вивченні стану розробки окреслених тем у сучасній науці, описі досвіду впровадження наявних освітніх методик у практику дошкільної та початкової освіти; проведенні первинних констатуючих експериментів та розробці власних методичних напрацювань (конспектів занять, методичних рекомендацій, навчального наочного приладдя тощо).

Сподіваємося, що науково-пошукова діяльність майбутніх педагогів матиме продовження в майбутньому.

Наталія ФЕДОРЧУК., канд. пед. наук,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових метод


42 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах