Циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія функціонує з 1985 року.

У вересні 2019 року в результаті проведення структурних змін у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, пов’язаних із функціонуванням гуманітарно-педагогічного факультету, циклову комісію було розділено на дві окремі – циклову комісію викладачів суспільних дисциплін (голова Мороз М.В.) та циклову комісію викладачів соціально-економічних дисциплін (голова Восколуп В.П.).

Сьогодні в складі циклової комісії соціально-економічних дисциплін працює 5 викладачів:

Восколуп Валерій Петрович – голова циклової комісії викладачів соціально-економічних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України; працює над проблемою організації та методичного супроводу самостійної роботи здобувачів освіти з курсу «Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)».

Белецька Надія Григорівна – кандидат економічних наук, викладач вищої категорії; працює над проблемою використання сучасних освітніх технологій як засобу підвищення ефективності навчання в процесі вивчення економічних дисциплін.

Гуцол Дмитро Олександрович – спеціаліст; працює над проблемою використання сучасних комп’ютерних технологій у викладанні мистецтва.

Лемпій Олег Володимирович – викладач вищої категорії, викладач-методист; працює над проблемою формування у здобувачів освіти мотивів оволодіння компетентностями у сфері соціально-економічних дисциплін.

Шандрук Сергій  Миколайович – кандидат наук з державного управління, викладач вищої категорії; працює над проблемою  дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів удосконалення механізмів державного регулювання сфери примусового виконання судових та інших владних рішень.

 

Проблемна тема, над якою колективно працюють викладачі циклової комісії соціально-економічних дисциплін, – «Ефективні шляхи забезпечення соціально-економічної освіти в коледжі».

 

Завдання циклової комісії:

  1. Розробка науково-методичного забезпечення соціально-економічних дисциплін:

  • написання курсів лекцій з окремих дисциплін;

  • створення методичних матеріалів до семінарських занять, самостійної роботи здобувачів освіти;

  • оформлення пакетів контролю знань, комплексних контрольних робіт для здобувачів освіти всіх спеціальностей;

  • створення електронного ресурсу для забезпечення викладання соціально-економічних дисциплін.

  1. Удосконалення змісту навчального матеріалу, семінарських занять із навчальних дисциплін циклу.

  2. Удосконалення і впровадження інноваційних освітніх технологій.

  3. Організація самостійної роботи здобувачів освіти із вивчення навчальних дисциплін соціально-економічного циклу.

  4. Складання каталогу літератури, рекомендованої для самостійної роботи здобувачів освіти.

  5. Участь у наукових конференціях із проблем соціально-економічної освіти.